Your bag
Close Alternative Icon
Close Icon
Down Arrow Icon
Lapis Lazuli Freeform #4
Lapis Lazuli Freeform #4
Lapis Lazuli Freeform #4
Lapis Lazuli Freeform #4

Lapis Lazuli Freeform #4

$173.00

SKU LSV004
This gorgeous piece is 3.75 x 3 inches