Your bag
Close Alternative Icon
Close Icon
Down Arrow Icon
Lapis Lazuli Freeform #3
Lapis Lazuli Freeform #3
Lapis Lazuli Freeform #3
Lapis Lazuli Freeform #3
Lapis Lazuli Freeform #3

Lapis Lazuli Freeform #3

$174.00

SKU LSV003
This gorgeous piece is 3.25 x 5.5 inches