Your bag
Close Alternative Icon
Close Icon
Down Arrow Icon
Lapis Lazuli Freeform #1
Lapis Lazuli Freeform #1
Lapis Lazuli Freeform #1
Lapis Lazuli Freeform #1

Lapis Lazuli Freeform #1

$227.00

SKU LSV001
This gorgeous piece is 3.5 x 4 inches